Entrades marcades ‘La Rosa Verdad’

COMPAREIXENÇA AL PARLAMENT DE CATALUNYA (Iniciativa Legislativa Popular per la Regulació -14 oct. 2016)

EXTRACTE DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI REGULADORA DE LES ASSOCIACIONS DE PERSONES CONSUMIDORES DE CÀNNABIS: El consum de cànnabis per part de persones adultes, en l’àmbit privat, ja sigui per motius lúdics o terapèutics és l’exercici del dret fonamental a la llibertat que es projecta en llibertat de consciència i a la lliure disposició del […]