Entrades marcades ‘Miquel Àngel Magan’

Encara som mortals

. La idea troncal d’aquest article té a veure amb el recorregut que els humans encara hem de recórrer per assolir la plenitud com a espècie. El títol està inspirat en una premissa d’Eudald Carbonell “encara no som humans”. Quan el paleontòleg es refereix, constantment, a la socialització del coneixement i l’accés al mitjans tècnics, […]

Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència (1a part: Introducció i Marc Teòric)

    . .                                                                                        INTRODUCCIÓ . Hi ha projectes que neixen “per encàrrec”, la justificació dels quals la trobem en la planificació d’un nou àmbit o domini (creació d’un nou departament), o bé arran un canvi conceptual ( per exemple, un descobriment tècnic, que necessita del suport d’una estructura instrumental). Aquests projectes normatius, es caracteritzen […]

Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència (2a part: Processos Estratègics)

    .                                                                   PROCESSOS ESTRATÈGICS   Vinculats a làmbit de les responsabilitats de l’equip directiu, aquests han de permetre avançar els centres. Visió a llarg termini de […]

Protocol d’actuació i circuit d’intervenció de la ciutat de Tarragona

. EN SITUACIONS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA .   És un document de novembre de 2010, amb l’origen tècnic l’any 2008. I el seu principal mèrit és integrar l’àmbit sanitari, judicial, policial, serveis socials, i serveis especialitzats. Està redactat amb l’objectiu de visibilitzar, sensibilitzar i actuar a les situacions de violència […]

Guia d’Autoprotecció per a Dones

. GUIA D’AUTOPROTECCIÓ DELS MOSSOS D’ESQUADRA PER A DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA MASCLISTA. . Definició de violència masclista És un cas de violència masclista quan la parella que controla, aïlla, intimida i/o agredeix: Qualsevol acció o actitud de la parella o ex parella que s’imposa a una dona per subordinar-la o discriminar-la; són violència […]

Casa d’Oficis “Rehabilitació del Xalet Blanc”.

Durant 12 mesos, d’octubre de 2010 a octubre de 2011, la Diputació de Tarragona, i més concretament, l’Organisme Autònom de Desenvolupament Local és la entitat promotora encarregada de dur a terme la Casa d’Oficis “Rehabilitació del Xalet Blanc”. A grans trets, aquest programa consisteix en la rehabilitació, adequació i condicionament – amb l’ús d’energies renovables- […]

La meva concepció de les Polítiques de Joventut en l’actualitat

(Posicionament sobre què haurien de ser les polítiques de joventut, com s’haurien d’estructurar i en què s’haurien de concretar a la pràctica) La meva concepció de les polítiques de joventut en l’actualitat no divergeix gaire de la que podria formular d’altres àmbits. Fa 13 anys, quan estudiava la Diplomatura de Treball Social,  a primer curs, […]

Situació dels Joves Tutelats per la Generalitat de Catalunya a Tarragona

INTRODUCCIÓ. La primer gran pregunta que cal fer-nos, és per què la Xarxa de Recursos de Protecció s’aprima tant quan el menor tutelat per la Generalitat de Catalunya compleix 18 anys i passa a ser extutelat. És a dir, per què quan deixa de ser menor i passa a ser un jove adult, existeix una […]

Associació de Teatre Nascuts de Peu en Terra

. L´Associació de teatre Nascuts de Peu en Terra té els seus inicis el 2001. La llavors anomenada companyia Cicuta estrenà al setembre, al pati del Teatre Metropol de Tarragona, Guernika sota la direcció artística  de Judith Pujol (Institut del Teatre). I més endavant, l’any 2008, la direcció passà a mans de Menuda Tàpies (del […]