Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMMST)

.

Dins el Pla Integral de Camp Clar, concretament, el Programa 5.2. d’Atenció social a Camp Clar, es donà cabuda a la contractació de dos treballadors socials amb l’objectiu d’atendre dones i famílies monoparentals, que es trobin amb necessitat d’atenció especial, a causa de violència masclista; i complementar les actuacions de la pròpia Xarxa Municipal de Serveis Socials.

.

L'objectiu d'aquest servei és oferir suport tècnic a tota classe d'iniciatives privades, d'emprenedoria i creació d'empresa. A banda, ofereix suport logístic a l'Ajuntament i al Servei d'Ocupació de Catalunya en matèria de Formació i Ocupació

.

La tasca professional realitzada per en Miquel Àngel Magan durant sis mesos, com a treballador social a l’Ajuntament de Tarragona; ha estat desglossada en tres apartats atenent la seva naturalesa i volum.

.

Al primer apartat, s’hi mencionen els Serveis i recursos – la majoria, pertanyents a l’IMSS – amb els què ha treballat directament o bé a través de documentació especialitzada (bàsicament protocols, memòries i informes).

En primer lloc, s’enumeren aquells Serveis de la Xarxa Municipal de Serveis Socials relacionats amb l’atenció de dones en situació de violència masclista.

.

Al segon apartat, s’hi descriu la naturalesa de l’acció realitzada. És a dir, un resum metodològic, i una guia dels principis ètics que han regit la tasca professional.

.

Finalment, es nombren les principals fonts documentals de referència: la llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, el Protocol d’Actuació i Circuit d’intervenció en situacions de violència masclista de la ciutat de Tarragona, la Guia de Mesures d’autoprotecció per a dones dels Mossos d’Esquadra, i l’Observatori Social de l’IMMST.

.

L'escomesa dels Plans d'Ocupació és d'una banda oferir treball temporal a treballadors i treballadores aturats i de l'altra, reforçar els serveis de la xarxa pública d'atenció al ciutadà.

.

 

Respostes tancades, peró podeu fer trackback desde el vostre propi lloc web.

No es pot comentar.