Entrades marcades ‘IMMST’

Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMMST)

. Dins el Pla Integral de Camp Clar, concretament, el Programa 5.2. d’Atenció social a Camp Clar, es donà cabuda a la contractació de dos treballadors socials amb l’objectiu d’atendre dones i famílies monoparentals, que es trobin amb necessitat d’atenció especial, a causa de violència masclista; i complementar les actuacions de la pròpia Xarxa Municipal […]

Observatori Social.

http://observatorisocial.tarragona.cat . L’Observatori Social de la ciutat de Tarragona és un espai virtual, on professionals de la intervenció social, de la recerca, i la ciutadania en general; s’informa i comparteix coneixements sobre situacions de vulnerabilitat i exclusió social. Les seves línies de treball són: . Informar sobre les situacions de vulnerabilitat, d’exclusió i de fractura […]