Entrades marcades ‘Generalitat de Catalunya’

Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMMST)

. Dins el Pla Integral de Camp Clar, concretament, el Programa 5.2. d’Atenció social a Camp Clar, es donà cabuda a la contractació de dos treballadors socials amb l’objectiu d’atendre dones i famílies monoparentals, que es trobin amb necessitat d’atenció especial, a causa de violència masclista; i complementar les actuacions de la pròpia Xarxa Municipal […]

IMMST (3a part: Metodologia i Ètica professional)

. ▪  METODOLOGIA  L’estructuració del mètode s’ajusta a les fases pròpies de la disciplina i les funcions encomanades a la figura del treballador social. Ara bé, l’exercici professional comporta, contínuament, procedir una resposta adequada en cada cas i situació. Per això, cal enriquir el nostre treball implementant coneixements i pràctiques (a través del coneixement teòric […]

Protocol d’actuació i circuit d’intervenció de la ciutat de Tarragona

. EN SITUACIONS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA .   És un document de novembre de 2010, amb l’origen tècnic l’any 2008. I el seu principal mèrit és integrar l’àmbit sanitari, judicial, policial, serveis socials, i serveis especialitzats. Està redactat amb l’objectiu de visibilitzar, sensibilitzar i actuar a les situacions de violència […]

Guia d’Autoprotecció per a Dones

. GUIA D’AUTOPROTECCIÓ DELS MOSSOS D’ESQUADRA PER A DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA MASCLISTA. . Definició de violència masclista És un cas de violència masclista quan la parella que controla, aïlla, intimida i/o agredeix: Qualsevol acció o actitud de la parella o ex parella que s’imposa a una dona per subordinar-la o discriminar-la; són violència […]

Observatori Social.

http://observatorisocial.tarragona.cat . L’Observatori Social de la ciutat de Tarragona és un espai virtual, on professionals de la intervenció social, de la recerca, i la ciutadania en general; s’informa i comparteix coneixements sobre situacions de vulnerabilitat i exclusió social. Les seves línies de treball són: . Informar sobre les situacions de vulnerabilitat, d’exclusió i de fractura […]