Pla d’Accions sobre Drogues de Reus

 

PLA D’ACCIONS SOBRE DROGUES DE REUS

 

El Pla Accions sobre Drogues de Reus va ser creat durant el  2004 amb la intenció d’integrar i  formalitzar les estratègies i intervencions que s’estaven realitzant des de 1984,  amb l’objectiu concís d’adequar-les i donar resposta pertinent a la realitat canviant en matèria de drogues, des de la complexitat i des d’una interpretació holística del fenomen.

.

CENTRE D’ADDICIONS I SALUT MENTAL (C.A.S) DE REUS

El Servei d’Addiccions i Salut Mental de Reus és un Centre d’Atenció i Seguiment a les drogodependències i a tots aquells processos relacionats amb els usos i abusos de drogues, és públic i d’accés directe i gratuït i forma part del Pla Director de Salut Mental i Addiccions. Dirigit per la Dra. Tre Borràs Cabacés, l’equip està format per un ampli grup professional interdisciplinar.

El Centre s’adreça a totes les persones amb problemes o inquietuds relacionades amb l’ús i l’abús de substàncies psicoactives, tant legals (alcohol, tabac, fàrmacs) com il·legals (cocaïna, opiacis, cànnabis, drogues de síntesi entre d’altres).

.

Origen i Naturalesa

El Servei de Drogodependènies de l’Hospital Universitari de Reus es posà en funcionament  l’any 1983, i ha estat l’eix de referència, motor de les activitats i de la implementació del mateix Pla.

Ha estat  pioner en els programes d’atenció a les persones amb problemes de dependència a l’heroïna (amb el tractament de substitució amb metadona), l’alcoholisme i l’atenció integral al fenomen de les addiccions.

Per exemple, el tractament del tabaquisme amb l’aparició del primer xiclet de nicotina(1986), la implantació del Projecte de Diversificació de Punts d’Intercanvi de Xeringues (DIPI)  l’any  1999,  l’obertura l’any 2000 del Centre de “Calor i Cafè” La Illeta, així com la  tradició  assistencial en teràpia sistèmico-familiar del Servei de Drogodependències,  ha permès tractar i concebre el fenomen del consum de drogues com un fet complex, posant en evidència la necessitat d’un enfocament interdisciplinari que tingués en compte el  factor contextual i en conseqüència que integrés el treball d’intervenció en l’àmbit comunitari o de xarxes socials en la seva estratègia.

 

……….


.

Pots deixar una resposta, o fer trackback desde el teu propi lloc web.

Leave a Reply