Visita a LIBERARSU-Ràdio Televisió

.

.                   ARSU (PELS DRETS DELS CONSUMIDORS/ES DE DROGUES)

.

ARSU (Associació Reus Som Útils) es creà l’any 1999 a Reus, amb la intenció d’assolir un grup d’ajuda mútua entre persones usuàries de drogues, afectades per la manca de suport social.

L’associació, sense ànim de lucre, la formen persones que consumeixen o han consumit drogues, i d’altres que estan sensibilitzades amb les conseqüències negatives derivades de les polítiques de drogues. Com per exemple, el VIH i altres malalties infeccioses com l’ hepatitis.

L’objectiu principal és defensar els drets de les persones que consumeixen drogues o que n’han consumit, assumint els deures i obligacions que això comporta.

A més a més, ARSU impulsa la participació ciutadana  en iniciatives d’interès social i de  millora de la salut, emmarcades en el paradigma de la Reducció de Danys i Riscos en el consum de drogues.

 

OBJECTIUS D’ARSU

 

 • Promoure la participació de les persones consumidores o exconsumidores de drogues, en intervencions d’interès social i sanitari, i millorar la imatge de les mateixes.
 • Desenvolupar projectes de millora de salut. Especialment, en Reducció de Danys i Riscos associats al consum de drogues. I lluitar per evitar la discriminació de persones usuàries de drogues.
 • Establir espais de diàleg amb les persones responsables dels plans de drogodependències (locals, autonòmics i estatals) amb l’objectiu de tenir en compte la visió dels usuaris al desenvolupament d’estratègies assistencials i preventives.
 • Establir relacions amb altres organitzacions nacionals i internacionals que persegueixen objectius similars.

.

.                                                                        LIBERARSU Ràdio Televisió

 

 .

.

LIBERARSU RT, és la primera RÀDIO TELEVISIÓ creada i gestionada per usuaris/es i ex-usuaris/es de drogues de Reus.

 

Una forma atrevida, fresca i diferent de fer ràdio.

 

 

                                   ENLLAÇA AMB L’ENTREVISTA

      

                  1a Part (22:12)                                       2a Part (20:16)

 

.                                                                                           ARSU Informa

.

Benvolguts /des:

ARSU porta onze anys treballant a Reus amb persones que tenen problemes amb el consum de drogues. Especialment, amb les que utilitzen la via injectada i presenten greus mancances socials (vivenda, xarxa familiar i social).

Quan aquestes persones realitzen conductes de risc, això afecta la seva salut, i, també, la salut col·lectiva (riscs de sobredosi i deteriorament físic i mental, i infeccions de VIH, d’Hepatitis…)

Des de l’inici de la seva activitat, ARSU realitza, periòdicament, campanyes de recollida de xeringues abandonades a la via pública: no només amb l’ànim d’evitar riscos innecessaris i dignificar espais, sinó també amb l’objectiu d’acostar usuaris/es de drogues als recursos d’atenció social, i de salut bàsica; com el Centre d’Acollida i d’Activitats La Illeta, i el Servei de D’Adiccions i Salut Mental de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Tot i els avenços, res no és suficient. La situació comunitària és indigne.

Portem anys reivindicant i presentant projectes per la instal·lació d’un espai  de consum supervisat i  higiènic: solució científicament provada per fer front a una situació, on es vulneren els drets més bàsics de les persones consumidors/es de drogues i els seus veïns.

No podem permetre que, en ple segle XXI, es perpetuïn aquest tipus de situacions, ni restar impassibles davant  diverses negatives, per part de l’administració local, d’implantar una sala de consum supervisat.

Som coneixedors que la Generalitat de Catalunya (Subdirecció General de Drogodependències) avala i dóna suport a aquest tipus de solucions. A Barcelona existeixen 6 sales de consum supervisat, i Lleida, també compta amb un dispositiu d’aquesta mena. Amb resultats molt positius per la salut col·lectiva.

Des de fa més de 10 anys, ARSU treballa per conscienciar la població en general (grups de treball transversals, plans comunitaris i plataformes reivindicatives territorials – Xarxa d’Associacions d’Usuaris/es de drogues de Catalunya) , i, en paral·lel, mira d’aprofitar els canals legítims descrits al Pla d’Accions sobre Drogues de Reus.

Fem front a aquesta situació i reivindiquem els nostres drets:

REUS NECESSITA UNA SALA DE CONSUM HIGIÈNIC JA !!!!

.

.                                                                                           Projecte DI-PI

.

Emmarcat dins el Projecte DI-PI (Diversificació de Punts d’Intercanvi), ARSU s’encarrega de la gestió i el manteniment d’un dispositiu automàtic de dispensació i recollida de xeringues.

 

……….


A més a més, ARSU realitza campanyes setmanals de recollida de xeringues: itineraris per diferents espais de consum de la ciutat de Reus i recollida de materials utilitzats pel consum: xeringues, paper de plata, pipes per fumar coca en base i altres estris complementaris.

.

   

 

Les campanyes setmanals de recollida d’ARSU, repercuteixen directament en la neteja d’espais públics. D’altra banda, els exconsumidors esdevenen una figura de pont entre consumidors i institucions de Tractament i Reducció de Danys (Servei d’Addicions).

 

   

 

Cada any, l'Hospital Sant Joan de Reus elabora una memòria on s'hi reflecteix la evolució del consum de drogues. Tanmateix, amb la col·laboració d'ARSU, es realitza un mapeig de les zones de consums, i dissenyar estratègies d'intervenció.

 

Totes aquestes imatges contrasten molt, amb les condicions (higièniques, salubres i dignes) dels equipaments que ja es troben en funcionament, presents en d’altres regions i indrets.

Sovint, el desconeixement de la població general, sumat a la recança política, crea prejudicis en la ciutadania que els hi provoca un rebuig cap a aquesta mena d'espais. Fet que complica, encara més, l'abordatge de la problemàtica i repercuteix, directament, en la salut pública general.

 

.                                                                                                ARSU Festa


.

.

.

ARSU FESTA col·labora amb el Servei d’Addicions i Salut Mental de l’Hospital Universitari Sant Joan i el Pla d’Accions sobre Drogues  de Reus, amb l’objectiu de reduir i minimitzar  riscos derivats del consum de drogues, i les relacions sexuals. Entenent aquests fenòmens,  com una forma lliure d’expressió i experimentació de les persones.

.

 

.

.

El principal escenari d’actuació són els espais d’oci nocturn, i accions d’assessorament (tallers, xerrades, cine-fòrum) amb atenció individualitzada i grupal, que promogui les bones pràctiques, augmenti el coneixement, i augmentar el grau de responsabilització individual i col·lectiva fent aflorar els diferents discursos existents, en pro d’una millor convivència.

 

.

.

En definitiva, ARSU FESTA  desenvolupa accions preventives i de reducció de danys i riscos. Sobretot, en espais d’oci nocturn, però, també, a través de tallers, xerrades, cine-fòrums i debats; implementant tècniques d’Investigació- Acció- Participativa.

 

L’objectiu és divulgar i construir el coneixement: en primer lloc, de substàncies i factors que afecten el consum (tals com l’entorn , la persona i la substància) i, en segon lloc, de diversitat sexual, i sexualitat sana.

.                                                                            LIBERARSU Revista

.

LIBERARSU revsita, és una publicació de caràcter anual on s’explica l’activitat de l’Associació. En ela s’hi esmenten els cursos impartits durant l’any (des de la prevenció de sobredosis, a la higiene bucodental), els encontres amb altres entitats, la commemoració de dies internacionals (de la SIDA, de l’Hepatitis…), així com festivitats de caràcter més local (Festa Major de Reus, Castanyada, Sant Jordi…).

A més a més de tot això, LIBERARSU Revista compta amb seccions més tradicionals, tals com, receptes de cuina, passatemps, jocs… i espais destinats a sensibilitats més culturals i artístiques (poesies, cançons…)

.

 

.

.


Pots deixar una resposta, o fer trackback desde el teu propi lloc web.

One Response a “Visita a LIBERARSU-Ràdio Televisió”

 1. zeusamaro escrigué:

  Puedo observar, que me encuentro delante de un profesor, bien instruido, y por lo tanto sabedor de lo que menciona, y comenta.-En hora buena, al menos tenemos alguien en la familia con una capacidad de dialogar, a nivel un poco mas alto de lo que fuimos en un pasado.
  El único y quizás no tanto sabroso, es el handicab de Idioma, no obstante comprendo el por que y a contra dientes lo admito.

  Un saludo
  Antonio Hernandez Magan

Leave a Reply