Entrades marcades ‘Departament de Justícia’

Programa marc d’Educació Social als Centres Penitenciaris de Catalunya (1a part: Fonaments teòrics i metodològics)

EDUCACIÓ SOCIAL I PRESÓ . .                                                                                                 Justificació Primer de tot, cal tenir ben clar que l’entorn social de l’acció educativa portada a terme als centres penitenciaris, engloba els destinataris (interns participants), els professionals que intervenen, i, finalment, uns espais institucionals  de característiques peculiars (medi tancat). Totes aquestes circumstàncies exigeix una coordinació d’esforços encaminada a sistematitzar […]

Programa Marc d’Educació Social als Centres Penitenciaris de Catalunya (2a part: Recursos Metodològics de l’Animació Sociocultural)

. RECURSOS METODOLÒGICS DE L’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL. . Els recursos que s’utilitzen en la metodologia de l’Animació Sociocultural són, bàsicament, el grup, la xarxa i els espais. .                                                                                                       El grup . Sense menystenir la importància del treball a nivell individual, el grup és un dels principals recursos a través del qual es duu a terme l’acció […]