Entrades marcades ‘Serrallo’

El Serrallo de Tarragona: Transformació urbana al segle XXI. Efectes Socials i Culturals

Presentació De la mateixa manera que una persona s’ensorra, i pot deixar-se endur i precipitar-se a l’abisme quan es queda sense feina i van mal dades; també hi pot reaccionar,  agafant el timó i navegant sense por d’embarrancar. Com a país, cal encertar el rumb per sortejar o encaixar els indefugibles processos de Globalització.  I […]

El Serrallo de Tarragona: Transformació urbana al segle XXI. Efectes Socials i Culturals (2a part: Eix temàtic)

EIX TEMÀTIC De la mateixa manera que els acords presos en una reunió de designació de quotes de pesca, posem per cas, en un restaurant del barri, entre l’alt càrrec d’una empresa internacional dedicada al comerç de congelats marins, i el màxim representant de la Confraria de Pescadors; repercuteixen, ineluctiblement, en l’esdevenir immediat de l’economia […]

El Serrallo de Tarragona: Transformació urbana al segle XXI. Efectes socials i culturals (3a part: Marc teòric)

MARC TEÒRIC . Per entendre a fons la transformació urbana del Serrallo cal, abans de tot, recórrer a grans teòrics socials. Teories clàssiques o bé contemporànies on quedin explicades algunes claus conceptuals. Especialment,  aquelles teories on s’hi aborda la reacció local davant la lògica global. Altrament anomenada glocalització (l’elitització és una tipologia de reacció glocal […]

El Serrallo de Tarragona: Transformació urbana al segle XXI. Efectes Socials i Culturals (Bibliografia i Fonts consultades)

. BIBLIOGRAFIA . Alegret, J.Ll., Nadal, B. (1987) Les Confraries de pescadors. La dimensió social de la pesca a Catalunya. Opuscle a càrrec de la Direcció General de Pesca Marítima. Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Generalitat de Catalunya Atkinson, P. i Hamme, M.(1994) Etnografia. Métodos de investigación. Paidós. Barcelona Borja, J.; Castells, M. (1998). Local […]