Observatori Social.

http://observatorisocial.tarragona.cat

.

L’Observatori Social de la ciutat de Tarragona és un espai virtual, on professionals de la intervenció social, de la recerca, i la ciutadania en general; s’informa i comparteix coneixements sobre situacions de vulnerabilitat i exclusió social. Les seves línies de treball són:

.

 • Informar sobre les situacions de vulnerabilitat, d’exclusió i de fractura social. I dels recursos socials que treballen per combatre-les.
 •  Promoure la reflexió sobre la pròpia pràctica professional i la seva formació continuada (especialment, en temes de pobresa i inclusió social).
 • Afavorir que els agents socials contrastin diferents visions, intercanviïn coneixements i puguin crear un enteniment mutu i la construcció d’un vocabulari comú.
 • Difondre bones pràctiques en inclusió i cohesió social.
 • Sensibilitzar la ciutadania en el camí contra l’exclusió social.
  .

L’intercanvi de coneixements d’anàlisi i avaluació, en primer lloc, permet ordenar el coneixement sobre les desigualtats socials. I, en segon lloc, crear un marc comú a nivell local. L’objectiu final és definir estratègies i impulsar línies d’actuació clares, comunes i encertades. Els seus principis són:

.
 • InfoTransversalitat: La inclusió social s’aborda de forma integral. És a dir, tenint en compte la multidimensionalitat del fenomen.
 • Participació: El web fomenta que els diferents agents socials posin a disposició de la ciutat els seus coneixements, idees i propostes.
 • Anàlisi crític de la realitat: El web fomenta la construcció i la difusió del coneixement de les desigualtats socials amb la funció de transformar la societat a partir de criteris bàsics de justícia social.
 • Local i global: L’observatori es dedica, específicament, a la ciutat; i, simultàniament, ofereix el coneixement actual més avançat sobre temes d’inclusió i cohesió social.

.

L’Observatori Social és una iniciativa de l’IMSST, i l’impulsa l’Oficina Tècnica. Forma part del Pla local d’Inclusió i Cohesió Social de Tarragona (PICST) en el que hi col·labora l’Ajuntament de Tarragona i el Departament de Família i Benestar de la Generalitat de Catalunya.

El PICST és un projecte de ciutat, i es configura com a instrument d’ordenació i de direcció estr atègica de les accions d’inclusió i de cohesió realitzades en el territori. Impulsa polítiques socials basant-se en: 1. La planificació de l’acció 2. L’abordatge integral i transversal 3. El protagonisme d’agents i recursos del territori.

.

.

Respostes tancades, peró podeu fer trackback desde el vostre propi lloc web.

No es pot comentar.