Espai Jove Palafrugell

L’Espai Jove depèn de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Palafrugell, i pel seu interès social manté una estreta col·laboració amb l’Àrea de Benestar Social i Família.

La finalitat de l’Espai Jove és oferir un espai lúdic i educatiu a Joves d’entre 11 i 18 anys, planificar activitats, i aconseguir el compromís dels joves amb la normativa.

L’objectiu és crear un espai on els joves puguin interrelacionar-se i desenvolupar-se, i reforçar actituds per la convivència social. A la pràctica, és també una eina d’integració pels nens d’origen marroquí.

Durant els cursos 2004-2005 i 2005-2006, aquest servei comptà amb una mitja de 85 joves inscrits, dels quals el 42% foren nois marroquins o fills d’immigrants marroquins.

Les activitats   es dugueren a terme a diferents  instal·lacions de titularitat municipal, i principalment a les instal·lacions de Can Genís.

Durant aquestes temporades l’Espai Jove comptà amb dos educadors socials i dos monitors de lleure. Els aspectes pendents de millorar foren corregir l’alt percentatge de nois immigrants, potenciar l’accés de nois autòctons i de noies d’ambdues procedències, i finalment, incidir el treball educatiu en altres espais públics. Quedà en suspens el canvi d’ubicació de l’Espai Jove.

Agents que hi intervingueren:

A més de les àrees de Benestar Social i de Joventut de l’Ajuntament de Palafrugell hi intervingueren els següents agents: Punt Jove de Salut,  Assessoria laboral, Punt d’Informació Juvenil de Palafrugell, Punt Òmnia, i monitors de lleure en pràctiques a l’Espai Jove.

Continguts:

– Coordinació amb altres àrees, serveis i agents.

– Elaboració i difusió de la normativa. Seguiment del calendari d’activitats i vetllar pel compliment de les normes.

– Promoció d’activitats específiques (campionat de futbolí, activitats de cuina saludable, cinefòrum…).

– Sortides esportives (pavelló municipal, skate park…). Sortides culturals (Biblioteca, Ràdio Palafrugell, cinema, indrets Josep Pla…)

– Formació de 2 monitors i una monitora del lleure en pràctiques.

– Participació al Consell de Participació Juvenil. Participació al Projecte Palafrugell Ciutat Educadora a través de la Jornades Joves de Debat.

OBJECTIUS ESPAI JOVE.

Tots el objectius es circumscriuen en una mateixa línia “Atenció a adolescents i joves en risc d’exclusió social”.

La finalitat de “disposar d’un espai de relació lúdic i educatiu, on els joves de Palafrugell puguin desenvolupar actituds aptes per la convivència”.

Objectius Generals:

– Oferir un àmbit lúdic i educatiu on conflueixin joves de diferents gèneres i  amb diferents situacions socials, escolars, familiars… I afavorir el desenvolupament personal, físic, social i afectiu dels joves que acudeixen a l’Espai Jove.

– Garantir la integració a l’Espai Jove de nois i noies derivats d’altres programes específics.

– Fomentar una relació respectuosa i responsable entre  les persones i l’entorn i, alhora, fomentar en la població les aportacions positives de la immigració.

Objectius específics:

– Mantenir els joves inscrits de població immigrant (homes marroquins) i diversificar la procedència i el gènere dels participants.

– Aconseguir una continuïtat d’assistència diària dels participants, una bona actitud a les activitats internes i externes, i realitzar una programació adaptada als interessos dels joves immigrants, els autòctons i els interessos de la població femenina.

– Treballar els valors del respecte i tolerància, potenciar l’autoestima, evitar conductes de risc i garantir el respecte a les persones i el material.

– Determinar controls  de seguiment, individual i familiar, dels joves derivats d’altres serveis i establir vincles de col·laboració amb les famílies dels participants a l’Espai Jove, realitzant accions on s’inclogui la participació dels seus pares.

– Garantir la coordinació entre diferents serveis i recursos públics a través de la programació i realització d’activitats fora del recinte de Can Genís, garantint l’ús normalitzat dels serveis i els espais públic.

– Organitzar actes públics amb el Joves de l’Espai Jove per donar missatges positius de la immigració a la població.

Enllaç amb l’Espai Jove

Respostes tancades, peró podeu fer trackback desde el vostre propi lloc web.

No es pot comentar.