Entrades marcades ‘Cohesió Social i Equilibri Territorial’

Espai Jove Palafrugell

La finalitat de l’Espai Jove és oferir un espai lúdic i educatiu a Joves d’entre 11 i 18 anys, planificar activitats, i aconseguir el compromís dels joves amb la normativa. L’objectiu és crear un espai on els joves puguin interrelacionar-se i desenvolupar-se, i reforçar actituds per la convivència social. A la pràctica, és també una […]

Espai Jove Palafrugell (Fonaments teòrics)

El Pla Local de Joventut de Palafrugell està estructurat en dues línies  bàsiques d’actuació d’ EMANCIPACIÓ i de PARTICIPACIÓ. L’Emancipació és una característica essencial de les anomenades polítiques de transició (“polítiques nuclears”), que volen incidir en aspectes substancials  dels joves. Aquestes miren de modificar les condicions socials en què els joves realitzen les seves transicions […]