Entrades marcades ‘Polítiques de Joventut’

La meva concepció de les Polítiques de Joventut en l’actualitat

(Posicionament sobre què haurien de ser les polítiques de joventut, com s’haurien d’estructurar i en què s’haurien de concretar a la pràctica) La meva concepció de les polítiques de joventut en l’actualitat no divergeix gaire de la que podria formular d’altres àmbits. Fa 13 anys, quan estudiava la Diplomatura de Treball Social,  a primer curs, […]

Espai Jove Palafrugell

La finalitat de l’Espai Jove és oferir un espai lúdic i educatiu a Joves d’entre 11 i 18 anys, planificar activitats, i aconseguir el compromís dels joves amb la normativa. L’objectiu és crear un espai on els joves puguin interrelacionar-se i desenvolupar-se, i reforçar actituds per la convivència social. A la pràctica, és també una […]

Espai Jove Palafrugell (Fonaments teòrics)

El Pla Local de Joventut de Palafrugell està estructurat en dues línies  bàsiques d’actuació d’ EMANCIPACIÓ i de PARTICIPACIÓ. L’Emancipació és una característica essencial de les anomenades polítiques de transició (“polítiques nuclears”), que volen incidir en aspectes substancials  dels joves. Aquestes miren de modificar les condicions socials en què els joves realitzen les seves transicions […]