Entrades marcades ‘DGAIA’

Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència (1a part: Introducció i Marc Teòric)

    . .                                                                                        INTRODUCCIÓ . Hi ha projectes que neixen “per encàrrec”, la justificació dels quals la trobem en la planificació d’un nou àmbit o domini (creació d’un nou departament), o bé arran un canvi conceptual ( per exemple, un descobriment tècnic, que necessita del suport d’una estructura instrumental). Aquests projectes normatius, es caracteritzen […]

Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència (2a part: Processos Estratègics)

    .                                                                   PROCESSOS ESTRATÈGICS   Vinculats a làmbit de les responsabilitats de l’equip directiu, aquests han de permetre avançar els centres. Visió a llarg termini de […]