Entrades marcades ‘Joves i CRAE’

Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència (1a part: Introducció i Marc Teòric)

    . .                                                                                        INTRODUCCIÓ . Hi ha projectes que neixen “per encàrrec”, la justificació dels quals la trobem en la planificació d’un nou àmbit o domini (creació d’un nou departament), o bé arran un canvi conceptual ( per exemple, un descobriment tècnic, que necessita del suport d’una estructura instrumental). Aquests projectes normatius, es caracteritzen […]

Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència (2a part: Processos Estratègics)

    .                                                                   PROCESSOS ESTRATÈGICS   Vinculats a làmbit de les responsabilitats de l’equip directiu, aquests han de permetre avançar els centres. Visió a llarg termini de […]

Situació dels Joves Tutelats per la Generalitat de Catalunya a Tarragona

INTRODUCCIÓ. La primer gran pregunta que cal fer-nos, és per què la Xarxa de Recursos de Protecció s’aprima tant quan el menor tutelat per la Generalitat de Catalunya compleix 18 anys i passa a ser extutelat. És a dir, per què quan deixa de ser menor i passa a ser un jove adult, existeix una […]

De com els joves internats en un CRAE assoleixen l’autonomia.

“Treballar en un CRAE amb joves adolescents no és cosa gens fácil: moltes de les dinàmiques i rutines quotidianes, esdevindrien del tot escandaloses o anecdòtiques, si transcorreguessin en qualsevol altre context.” Miquel Àngel Magan Què és un C.R.A.E. Resumint molt, la essència dels Centres de Protecció de Menors a Catalunya, s’entèn a partir d’una evolució […]

Projecte Finalista CRAE La Pastoreta de Reus (1ª part)

Presentació. Treballar en un CRAE amb adolescents no és cosa gens fàcil. Moltes de les dinàmiques i rutines que hi passen diàriament esdevindrien del tot escandaloses o anecdòtiques si transcorreguessin en altres serveis. Vull ressaltar, que aquest projecte no ha acabat sent un projecte buit o un paper mullat. Tal i com comprovem en la […]

Projecte Finalista CRAE La Pastoreta de Reus (2ª part)

SEGONA PART, METODOLOGIA, POSADA EN PRÀCTICA I AVALUACIÓ. Accions i activitats a desenvolupar. En termes pràctics, els professionals d’un CRAE són els responsables més propers i directes de l’atenció dels infants i joves internats. Més enllà d’una atenció exclusiva a les situacions de risc, el Projecte Finalista segueix les línees de treball que prescriu la […]