Entrades marcades ‘Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats’

Situació dels Joves Tutelats per la Generalitat de Catalunya a Tarragona

INTRODUCCIÓ. La primer gran pregunta que cal fer-nos, és per què la Xarxa de Recursos de Protecció s’aprima tant quan el menor tutelat per la Generalitat de Catalunya compleix 18 anys i passa a ser extutelat. És a dir, per què quan deixa de ser menor i passa a ser un jove adult, existeix una […]

De com els joves internats en un CRAE assoleixen l’autonomia.

“Treballar en un CRAE amb joves adolescents no és cosa gens fácil: moltes de les dinàmiques i rutines quotidianes, esdevindrien del tot escandaloses o anecdòtiques, si transcorreguessin en qualsevol altre context.” Miquel Àngel Magan Què és un C.R.A.E. Resumint molt, la essència dels Centres de Protecció de Menors a Catalunya, s’entèn a partir d’una evolució […]

Complir 18 anys en un CRAE (Descripció d’un ritus de pas, des del punt de vista estrictament institucional)

Introducció al concepte de ritus de pas Des d’una perspectiva legal, complir divuit anys és quelcom d’especial. És tot un ritus de pas, a través del qual s’adquireixen nous drets i deures. Aquests es poden resumir, principalment, en quatre: d’una banda, s’adquireix el dret a votar als seus representats, i de l’altra, s’obre la porta […]

Projecte Finalista CRAE La Pastoreta de Reus (1ª part)

Presentació. Treballar en un CRAE amb adolescents no és cosa gens fàcil. Moltes de les dinàmiques i rutines que hi passen diàriament esdevindrien del tot escandaloses o anecdòtiques si transcorreguessin en altres serveis. Vull ressaltar, que aquest projecte no ha acabat sent un projecte buit o un paper mullat. Tal i com comprovem en la […]

Projecte Finalista CRAE La Pastoreta de Reus (2ª part)

SEGONA PART, METODOLOGIA, POSADA EN PRÀCTICA I AVALUACIÓ. Accions i activitats a desenvolupar. En termes pràctics, els professionals d’un CRAE són els responsables més propers i directes de l’atenció dels infants i joves internats. Més enllà d’una atenció exclusiva a les situacions de risc, el Projecte Finalista segueix les línees de treball que prescriu la […]