Entrades marcades ‘Miquel Àngel Magan’

Reobertura del Teatre del Centre Parroquial al barri del Serrallo de Tarragona

Després d’haver fet 10 actuacions exitoses la Companyia de Teatre Nascuts de Peu en Terra, es posà com a repte actuar a l’antic teatre de la Sala Rectoral del Serrallo. A hores d’ara no descobrim res quan afirmem que el teatre de la sala parroquial (testimoni d’èpoques on gairebé tot el barri, sota el comandament […]

23 d’abril de 2010. Bomba al Metropol

Al Teatre Metropol de Tarragona, la diada de sant Jordi de 2010, s’hi recreà una festa modernista. Amb el suport de la videoprojecció de  l’Auca del senyor Esteve, la festa emulà l’ambient intel·lectual, artístic i bohemi d’alguns cercles  de la darreria del segle XIX i començaments del XX. Un encontre entre actors de l’escena cultural […]

Complir 18 anys en un CRAE (Descripció d’un ritus de pas, des del punt de vista estrictament institucional)

Introducció al concepte de ritus de pas Des d’una perspectiva legal, complir divuit anys és quelcom d’especial. És tot un ritus de pas, a través del qual s’adquireixen nous drets i deures. Aquests es poden resumir, principalment, en quatre: d’una banda, s’adquireix el dret a votar als seus representats, i de l’altra, s’obre la porta […]

Programa marc d’Educació Social als Centres Penitenciaris de Catalunya (1a part: Fonaments teòrics i metodològics)

EDUCACIÓ SOCIAL I PRESÓ . .                                                                                                 Justificació Primer de tot, cal tenir ben clar que l’entorn social de l’acció educativa portada a terme als centres penitenciaris, engloba els destinataris (interns participants), els professionals que intervenen, i, finalment, uns espais institucionals  de característiques peculiars (medi tancat). Totes aquestes circumstàncies exigeix una coordinació d’esforços encaminada a sistematitzar […]

Programa Marc d’Educació Social als Centres Penitenciaris de Catalunya (2a part: Recursos Metodològics de l’Animació Sociocultural)

. RECURSOS METODOLÒGICS DE L’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL. . Els recursos que s’utilitzen en la metodologia de l’Animació Sociocultural són, bàsicament, el grup, la xarxa i els espais. .                                                                                                       El grup . Sense menystenir la importància del treball a nivell individual, el grup és un dels principals recursos a través del qual es duu a terme l’acció […]

Espai Jove Palafrugell

La finalitat de l’Espai Jove és oferir un espai lúdic i educatiu a Joves d’entre 11 i 18 anys, planificar activitats, i aconseguir el compromís dels joves amb la normativa. L’objectiu és crear un espai on els joves puguin interrelacionar-se i desenvolupar-se, i reforçar actituds per la convivència social. A la pràctica, és també una […]

Espai Jove Palafrugell (Fonaments teòrics)

El Pla Local de Joventut de Palafrugell està estructurat en dues línies  bàsiques d’actuació d’ EMANCIPACIÓ i de PARTICIPACIÓ. L’Emancipació és una característica essencial de les anomenades polítiques de transició (“polítiques nuclears”), que volen incidir en aspectes substancials  dels joves. Aquestes miren de modificar les condicions socials en què els joves realitzen les seves transicions […]

Projecte Finalista CRAE La Pastoreta de Reus (1ª part)

Presentació. Treballar en un CRAE amb adolescents no és cosa gens fàcil. Moltes de les dinàmiques i rutines que hi passen diàriament esdevindrien del tot escandaloses o anecdòtiques si transcorreguessin en altres serveis. Vull ressaltar, que aquest projecte no ha acabat sent un projecte buit o un paper mullat. Tal i com comprovem en la […]

Projecte Finalista CRAE La Pastoreta de Reus (2ª part)

SEGONA PART, METODOLOGIA, POSADA EN PRÀCTICA I AVALUACIÓ. Accions i activitats a desenvolupar. En termes pràctics, els professionals d’un CRAE són els responsables més propers i directes de l’atenció dels infants i joves internats. Més enllà d’una atenció exclusiva a les situacions de risc, el Projecte Finalista segueix les línees de treball que prescriu la […]

Colla Castellera Xiquets del Serrallo de Tarragona

En general, podem afirmar que l’activitat castellera dels Xiquets del Serrallo és gran. Concretament, durant els darrers anys, la seva mitjana d’actuacions per temporada és de 34 sortides. I d’aquestes, més de la meitat són actuacions castelleres en tota regla. En aquest sentit, la posició que ocupa la Colla és intermitja si la comparem amb […]